Reklamace a vrácení zboží

Může se stát, že objednané Zboží Vám nepadne, nebude sedět velikost nebo bude přes naši kontrolu jak při příjmu, tak prodeji Zboží vykazovat nějakou vadu. Na tyto situace samozřejmě pamatuje platná legislativa, jíž se při provozování našeho portálu na adrese www.ironicsport.cz samozřejmě řídíme, ale nejjednodušším a nejlepším způsobem řešení jakékoli takové situace je vstoupit s námi neprodleně do kontaktu prostřednictvím emailu, telefonicky či osobně na výdejním místě. Vše s Vámi projdeme a budeme se snažit vyřešit k Vaší plné spokojenosti.

Pro úplnost však níže shrneme to podstatné pro vrácení zboží z důvodu odstoupení od Kupní smlouvy nebo reklamace:

  1. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od Kupní smlouvy

Kupující, který je ve smyslu §419 občanského zákoníku spotřebitelem je oprávněn odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnáct (14) dnů, která počíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. V případě odstoupení Kupujícího od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Odstoupit nemůžete od Kupní smlouvy v okamžiku, kdy dodané Zboží bylo pro Vás jakkoli upraveno či přímo objednáno základě Vašeho požadavku.

Pro odstoupení doporučujeme využít formulář, který po vyplnění odešlete spolu s potřebnými přílohami, prokazujícími, že jste zboží skutečně nakoupil/a u nás (Záruční list, faktura apod.) na naši emailovou adresu eshop@ironicsport.cz . Následně je třeba nám zaslat nebo osobně doručit zakoupené zboží, a to v souladu s Obchodními podmínkami a platnou legislativou tak, že jej vrátíte úplné, se všemi doplňky, s nimiž jste je od nás obdrželi, v původním (či jiném obalu zajišťujícím, že nedojde k jeho poškození během dopravy), ale hlavně nepoužité v tom smyslu, že nevykazuje vyšší míru opotřebení, než je ta, k níž by došlo, pokud byste si zboží v běžném kamenném obchodě normálně vyzkoušeli. Právě možnost si zboží vyzkoušet, že je Vám dostatečně velké, cítíte se v něm dobře apod. je smyslem právní úpravy jež Vám umožňuje odstoupit od Kupní smlouvy. Nelze tedy v zakoupeném zboží sportovat a pak nám jej vrátit. To při nákupu v kamenném obchodě rovněž nemůžete a v takovém případě nesete za opotřebení zboží odpovědnost, a to i finanční.

V případě, že odstoupení od Kupní smlouvy proběhlo v souladu s platnou legislativou vrátíme Vám peníze, které jste za u nás zakoupené zboží zaplatili.

ZBOŽÍ ZASÍLEJTE ZPĚT VÝHRADNĚ NA ADRESU:
Ironicsport.cz - sklad High Life, Modřanská 80, Praha 4, 143 00

Formulář odstoupení od smlouvy

 

  1. Reklamace

Přes veškerou péči jak výrobců, tak naši, nemůžeme bohužel vyloučit, že Vámi zakoupené zboží bude vykazovat nějakou vadu. V takovém případě je potřeba nás o této skutečnosti vyrozumět, doporučujeme využít formulář, který po vyplnění odešlete spolu s potřebnými přílohami prokazujícími, že jste zboží skutečně zakoupili u nás (Záruční list, faktura apod.) na naši emailovou adresu eshop@ironicsport.cz . Ve formuláři je třeba, abyste nám dali vědět jakým způsobem si přejete reklamaci vyřešit – například výměna Zboží. Způsob řešení musí odpovídat platné legislativě a v tomto ohledu Vám pomohou naše Obchodní podmínky, které jsou k dispozici na stránkách našeho obchodu www.ironicsport.cz . Poté, co budeme vyrozuměni o Vaší reklamaci je třeba nám reklamované Zboží doručit. Z naší strany dojde k potvrzení přijetí reklamace a reklamovaného Zboží. My pak zboží buď sami, nebo s pomocí našich dodavatelů prohlédneme, posoudíme Váš reklamační nárok a budeme Vás informovat o dalším postupu.

ZBOŽÍ NA REKLAMACI ZASÍLEJTE VÝHRADNĚ NA ADRESU:
Ironicsport.cz - sklad High Life, Modřanská 80, Praha 4, 143 00

Formulář uplatnění reklamace